czwartek, 7 listopada 2013

Telexpress. Jak zawsze i wszędzie prowadzi go  super popularny prezenter, śpiewak i kabareciarz Antonii Macierewicz.  Dziś będzie o tym, co miała wspólnego katastrofa smoleńska i stado gęsi przeplatające nad mała wioską syberyjską....
- Eeeee....!!!
- stary zmień program!
- bo co?
- bo nudzi mnie ten klaun!
- Może być "Kalendarium:?
- Może!
- To niech będzie.

Drodzy telewidzowie, odbiorcy my w telewizji nie dajemy cukierków za oglądanie naszych programów. Mimo to wszystkich chętnych zapraszamy na pozamienianie się z nasza ofertą. Jeden, dwa, trzy start!

Drodzy Państwo dziś mija 7 listopada. W dniu tym miejsce miały następujące wydarzenia:

921 rok - nastąpił oficjalny rozwód pomiędzy Królestwem Wschodniofrankijskim i Zachodniofrankijskim. Dzięki temu powstała dzisiejsza Francja i Niemcy.

 Plik:Traktat verdun.svg
Fot. Podział państwa Franków w 843 roku w Verden, źródło:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Traktat_verdun.svg stan z 7.11.2013 r.

1491 rok - nastąpił ostateczny krach imperium Jagiellonów. Państwa rządzone przez władców pieczętujących się pogonią były otoczone przez wrogów. Barbarzyńców z Rusi Moskiewskiej i  oszustów z Austrii. Król Niemiec Maksymilian I psio jego mać Hasburg xxxx xxxx xxxx wymusił zawarcie traktatu o przeżycie z Władysławem Jagiellończykiem królem Czech i Węgier. Polegał on na tym, że w razie bezpotomnej śmierci tron tych państw przejmą złodzieje z Wiednia. W zamian państwa te mogły cieszyć się pokojem ze strony Niemiec i potencjalnej pomocy przeciw Turkom. Tak naprawdę został rozerwany sojusz Habsburgów z Moskalami. Jagiellonowie woleli ratować rodzinną Litwę, niż dbać aby w siłę i potęgę rosło mocarstwo środkowoeuropejskie. I jak tu człek ma się nie denerwować?

Plik:Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpg
Fot. Władysław II Jagiellończyk król Czech i Węgier, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg stan z 7.11.2013 r.


1575 rok - zebrał się Sejm elekcyjny, który na króla Rzeczypospolitej wybrał Stefana Batorego. Do pracy wyjechał nie znając języka. Nie zajmował się myciem garów na zmywaku, tylko od razu objął najwyższe stanowisko managerskie. Zarządzanej przez niego korporacji wyszło to na dobre. Zostały wprowadzone nowe programy, granty i reformy. Firma o nazwie Rzeczpospolita stała się wiodącym liderem w Europie. Z działania została wyeliminowana konkurencja ze wschodu. Korporacja przejęła wszystkie bałtyckie porty od Gdańska po Talin. 

1602 rok - papież Klemens VIII wydał bulę kanonizacyjną Kazimierza Jagiellończyka. W ten sposób w Polsce pojawiła się pierwsza święta osoba z ścisłego grona rodziny królewskiej. 

1816 rok - erekcja Uniwersytetu Warszawskiego przez króla Polski Aleksandra I Romanowa. No chciał dobrze, założyć polską uczelnię w jego Polsce, dla jego Polaków. 

1852 rok - Francja, prezydent republiki Ludwik Napoleon Bonaparte poprzez referendum uzyskuje prawo do noszenia tytułu Cesarza Francuzów. Tym samym powstało II Cesarstwo. Napoleon III sprawił, że Francja wróciła tam, gdzie było jej miejsce, tj. do grupy europejskich mocarstw. Zostały obalone postanowienia Traktatu Wiedeńskiego i powstało francuskie imperium kolonialne.

Fot.: Cesarz Francuzów Napoleon III, źródło:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III_Bonaparte stan z 7.11.2013 r.

1918 rok - w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie. Stworzyli go socjaliści.   Ci prawdziwi na czele z Daszyńskim i ci od Piłsudskiego. Ci pierwsi chcieli demokracji, równych praw dla każdego i pracy dla proletariatu. Ci drudzy wolnej Polski. Wolnej nawet za cenę zamachów terrorystycznych. 

1918 rok - powstało Wolne Państwo Bawarskie, nastąpiła detronizacja Wittelsbachowów. Właściwie było to jedyne, obok Węgier, komunistyczne państwo w Europie po I wojnie światowej. Zostało ono obalone przez tzw. Freikorpusy, które składały się z weteranów wyznających prawicowe przekonania polityczne.

1929 rok - Julian Tuwim opublikował wiersz o treści pacyfistycznej, antypaństwowej,  wywrotowej, pt. Do prostego człowieka. Znany on jest wielu ludziskom w wieku 25-33 dzięki temu, iż jako zbuntowana młódź słuchała niepokornej muzyki. Tutaj jest do niej link: http://www.youtube.com/watch?v=7wChlvZbXjY 

1939 rok - premier gen. Władysław Sikorski został mianowany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza Wodzem Naczelnym i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. W ten sposób Sikorski otrzymał niemal dyktatorską władzę. 

1956 rok - Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało do życia międzynarodowe siły wojskowe mające na celu nadzorowanie  pokoju nad Kanałem Sueskim. 

1957 rok - W Zwickau w NRD zjechał pierwszy trabant.

2005 rok - Francja, nastąpiło zaostrzenie sytuacji  na przedmieściach Paryża. Płonęły samochody podpalane przez emigrantów. Cóż tak jest kiedy, do Europy wpuszcza się obcy kulturowo element. Cenzura zapewne wycięła ten  nacjonalistyczny element dzisiejszej lekcji. 

Teraz nastąpi czas na reklamy.


Fot. Plakat propagandy trzeźwości z okresu dekady gierkowskiej, źródło http://www.sadistic.pl/niezapomniane-hasla-prl-u-vt262.htm stan z 7.11.2013 r.

Dzisiejszy program zakończymy podziękowaniami dla fanów "Kalendarium", którzy bez chęci otrzymania cukierków chcą czytać, oglądać i rozkoszować się historią.  

wtorek, 29 października 2013

Dzieńdoberek, ewentualnie dobry wieczór Szanownemu Państwu. Do swego końca dobiega miesiąc październik. Miesiąc,  w czasie którego powinno w paździerzach obrabiać zebrany len. Miesiąc w czasie którego zmarł jeden z mężów stanu w Polsce, Tadeusz Mazowiecki.


Jak wiadomo autor tych wypocin wyznaje poglądy socjalliberalne, tudzież liberalno-demokratyczne. Od 18 roku życia jako świadomy obywatel głosował na partie z nurtu socjalliberalnego. W III RP nurt ten był reprezentowany przez Unię Wolności, Stronnictwo Demokratyczne. Przez jakiś czas zaliczała się również Platforma Obywatelska, zanim dopadła ją choroba partii władzy. Z tego też powodu autor czuje gorycz, smutek i rozpacz z powodu śmierci Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Obecnie dominujący w społeczeństwie wulgarny nurt prawicowy, gdzie PiS jest jedynie niewinnym bytem, krytykuje wprowadzenie żałoby narodowej z powodu śmierci tak zasłużonego człowieka. 

 
 Fot. Tadeusz Mazowiecki jako pierwszy niekomunistyczny premier w Polsce i całym bloku wschodnim, źródło: http://www.rfi.fr/actupl/articles/121/article_9742.asp stan z 29.10.2013 r.


Warto w skrócie przybliżyć czytelnikom sylwetkę premiera. Urodził się w kwietniu 1927 roku w Płocku. Do polityki trafił jako działacz reglamentowanego przez władzę stowarzyszenia katolickiego PAX. Wyznawała ona zasadę współpracy z partią, propagowała etykę chrześcijańską i   idee narodowościowe. Jego prezesem był nijaki Bolesław Piasecki, przedwojenny działacz ONR i Falangi czyli ugrupowań politycznych de facto faszystowskich. Po odejściu z tej cuchnącej partyjki T. Mazowiecki związał się "Tygodnikiem Powszechnym". Były to jedyne w tamtych czasach czasopismo liberalno-katolickie, które zwracało się w kierunku polskiej inteligencji. Od tego czasu Mazowiecki szedł przez życie polityczne jasno wytyczoną drogą. Działał w Klubach Inteligencji Katolickiej, był posłem na Sejm z koła poselskiego "Znak". To ugrupowanie wywodzący się z wydawnictwa katolickiego, w którym pracował T. Mazowiecki. Wejście do Sejmu tego koła miało za zadanie pokazać, że PRL jest państwem, w którym panuje pluralizm światopoglądowy. Od czasu powstania w Stoczni Gdańskiej im. Lenina Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", podobnie jak inni działacze społeczni, związał się z nowym ruchem. Był jednym z twórców czasopisma "21". W 1987 roku przebywał za granicą, gdzie prowadził działalność propagandową dla "Solidarności". Od 1988 roku był członkiem trustu mózgów działającym przy Lechu Wałęsie. W swej działalności reprezentował stanowisko Episkopatu Polski. Z tego też powodu 1989 roku otrzymał misję tworzenia rządu. Objęcie przez niego stanowiska Prezesa Rady Ministrów wynikało z kompromisu pomiędzy "Solidarnością" a partią, które charakteryzowało hasło: "Wasz prezydent, nasz premier". W czasie sprawowania swego urzędu zasłynął z tego, że nie był premierem malowanym. Na decyzje jego gabinetu nie miał wpływu ani Jaruzelski, ani Wałęsa. Jako polityczny realista ogłosił hasło grubej kreski. Sprowadzało się ono do odcięcia tego co było przed 1989 rokiem. W rządzie jego debiutowało kilka  charyzmatycznych osobowości, m.in. szef MSZ Skubiszewski i prof. Leszek Balcerowicz.  W 1990 roku był jedynym poważnym kontrkandydatem Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich. Nie wszedł wprawdzie do drugiej tury, jednak zaznaczył, iż na polskiej scenie politycznej działają politycy o silnie liberalnej wizji państwa. Następnie był zaangażowany w tworzenie formacji politycznych liberalno-demokratycznych, tj. Unii Demokratycznej, następnie Unii Wolności. Był przedstawicielem ONZ ds. przestrzegania praw człowieka w Bośni i Hercegowinie.  W 1992 roku zrezygnował z tej funkcji, co było jego protestem przeciw bezczynności ONZ w tym kraju. Jednak największą sławę zdobył jako żółw w programie satyryczno-politycznym "Polskie Zoo". Dzisiaj nie ma już takich polityków. Którzy chcieli służyć państwu, obywatelom oraz byli intelektualistami.

 
Fot. Kadr z programu "Polskie Zoo".

piątek, 4 października 2013

W imię Ojca, Syna, Ducha. My z woli bożej i nadania naszego przeora klasztoru kronikarz będący miłośnikiem pradawnej wiedzy filozofów i tych co dzieje spisywali, idąc w ślad za nimi idąc kronikę zaprowadzono. Zwie się ona "Kalendarium". 

Dziś jest 4 dzień miesiąca paździerzy 2013 lat od narodzin Jezusa zwanego Chrystusem z rodu Dawida, syna Boga narodzonego z Maryi Dziewiczy. Miesiąc pozostający w znaku wagi. 

Jako duchowny i nauczyciel dawnych dziejów często spotykam się z wieloma młodymi ludźmi. Wczoraj panna Ola z pobliskiej szkoły elementarnej chciała, aby jeden z naszych braci zrobił za nią zadanie domowe. Jak wiadomo, reguła naszego zgromadzenia nakazuje pomagać potrzebującym. Pomagać oznacza nakierować kogoś na właściwy tok myślowy. Frater więc stresował młodą pannę, lecz zadanie wykonała samodzielnie, co zasługuje na podkreślenie. Bowiem sądziła, że brat nasz wykona za nią zadańko za darmo. Ot co to nie! My bracia utrzymujemy się z pisania, nauczania i czytania ludowi rzeczy pewnych i naukowych, lecz za nikogo zadań robić nie będziemy (za darmo!).


Wartym odnotowania w naszej księdze wydarzeniem jest to, że w dniu tym jest Światowy Dzień Zwierząt i rozpoczyna się Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Tutaj w klasztorze wszyscy bracia kochają zwierzątka, zwłaszcza w czasie więcierzy, zaś na kosmosie znamy się, gdyż co godzinę znosimy modły do Boga.

 
Fot. Praca mnicha w scriptorium, źródło: http://www.ulicaczytelnicza.info/node/2882 stan z 4.10.13 r.


W ciągu minionych stuleci warte odnotowania są tylko te ważne i niebywałe wydarzenia:

1582 rok - ostatni dzień, kiedy to w Rzeczypospolitej obowiązywał kalendarz juliański. Został on zastąpiony znacznie lepszym gregoriańskim. Następny dzień był już 15 października.
- nowy kalendarz wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII zaczął obowiązywać w następujących państwach: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rzeczypospolitej i w państwach włoskich.

1795 rok - szatański naród niemieckich Prusaków zrabował polskie insygnia królewskie.

1830 rok - oderwanie się Belgii od Niderlandów. Przez cały okres dziejów Belgia była częścią Hiszpanii, Austrii, później Francji. Zamieszkała była przez ludność posługującą się językiem francuskim i fryzyjskim. Pod względem umysłowym nic nie miała wspólnego z kalwińską Holandią, gospodarczo ciążyła zawsze ku Francji. Powstanie Belgii było pierwszym aktem w historii podważającym nowy porządek w Europie, powstały w wyniku Kongresu Wiedeńskiego.

1849 rok - upadek powstania na Węgrzech, zostało zduszone przez specjalnie sprowadzone oddziały rosyjskie, które uratowały spójność Austrii. Wszędzie wcinają się kacapy!

Plik:Capitulaton of Hungarian Army at Világos 1849.png
Fot. Kapitulacja wojsk węgierskich pod Vilagos 1849 roku, mal. István Szkicsák-Klinovszky, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Capitulaton_of_Hungarian_Army_at_Vil%C3%A1gos_1849.png stan z 4.10.13 r.


1853 rok - Imperium Osmańskie wypowiedziało wojnę Rosji. Moskwa od połowy XVIII wieku dążyła do opanowania Bałkanów i stworzenia na ich terenie odnowionego Cesarstwa Bizantyjskiego. Dlatego też Turcja ciągle żyła pod naciskiem rosyjskiego buciora. Wypowiedzenie wojny w pewnym sensie było aktem samoobrony. Zostało ono niespodziewanie poparte przez Wielką Brytanię, Francję i Sabaudię, które wypowiedziały Rosji wojnę i najechały Półwysep  Krymski. Pokazuje to tylko, że władze w Moskwie rozumieją jedynie argument siły.

1885 rok - urodził się Edmund Malinowski, polski botanik, który zasłynął z odkryć poczynionych w Australii i  Oceanii. Dzięki niemu najwyższy szczyt Australii nosi nazwę Góra Kościuszki. Za pewnie potomkowie brytyjskich kolonistów łamią sobie język. 

1927 rok - w USA rozpoczęło się wykuwanie twarzy czterech prezydentów. Jak widać szajba wielkości nie odbija wyłącznie Rosjanom, chorują na nią również Amerykanie.

1943 rok - wojska amerykańskie po ciężkich walkach z Japończykami zajęły Wyspy Salomona. Była to pierwsza poważna klęska samurajów.

1957 rok - ZSRR wystrzelił w kosmos pierwszego w historii sputnika. Otworzyła się nowa era dla człowieka. Dotychczasowy jedyny kosmonauta imć Twardowski zaczął spotykać nowych przyjaciół, poczynając od psa Łajki.

1958 rok - proklamowano V Republikę Francuską. Powstała ona w wyniku wprowadzenia nowej konstytucji, która została napisana specjalnie dla gen. de Gaulle. Znacznie rozszerzono uprawnienia prezydenta, ograniczono rolę parlamentu i premiera.


 Fot. gen. Charles de Gaulle, źródło: http://www.biography.com/people/charles-de-gaulle-9269794 stan z 4.10.13 r.


2008 rok - zakończyła się misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.  Pierwszy raz przybywaliśmy w tym kraju w czasie II wojny światowej uniemożliwiając wybuch powstania anty brytyjskiego. Za drugim razem wspieraliśmy amerykański imperializm. Dodatnią stronę całej zabawy jest fakt, że nasi żołnierze zdobyli tam odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie.

Takie to ciężkie i niebywałe terminy Bóg w tym dniu zesłał na naszą umęczoną ziemię.

 
czwartek, 3 października 2013

Witam wszystkich moich czytelników z niecierpliwością oczekujących na nowe wydanie "Kalendarium". Zostało ono wstrzymane przez czynniki obiektywne czyli przez brak odpowiedniego przydziału papieru w drukarniach. Po interwencji pewnych osób z samego KC PZPR problem ten rozwiązano. Więc zapraszam do lektury. 
Uwaga! Sensacja szatan opanował Kościół katolicki! Działa on przy pomocy opętanych dzieci, które namawiają bogobojnych księży do gwałtu! Dziwne jest to, że od czasów średniowiecza nasz biedny Kościół ciągle jest prowadzony na złą drogę przez szatana działającego przez wiernych chcących korzystać z posługi Kościoła. Wydaje się, iż pomimo schizmy, reformacji i modernizmu Kościół nie nauczył się niczego. Działa dlatego, aby zdobywać pieniądze. W ten sposób Kościół staje się organizacją na  wzór korporacji, oddalających się od potrzeb zwykłego człowieka. Dobrym przykładem obrazującym obrazującym ten problem jest fragment Braci Karamazow gdzie Jezus toczy rozmowę  z inkwizytorem. Tak się składa, że szef hiszpańskiej instytucji zajmującej się czystością wiary poznał w więzionym człowieku Syna Boga. Wykorzystując chwilę nocy zapytał się Go w prost: Po co przyszedłeś? Przecież nam tak dobrze. Trudno z pamięci przytoczyć całą rozmowę, jednak wynikało z niej, że Kościół jest po to, aby robić pieniądze, a nie troszczyć się o nasze dusze. Wydaje się, iż tłuszczem obrośnięci biskupi, lobby homoseksualne i wszelkiej maści zboczeńcy oddają raczej cześć temu czemu/komu nie należy. Przykładem jest chociaż o. T. Rydzyk, który broni duchownego oskarżonego o pedofilię. Przypadek? Może jednak nie! Jakoś to wszystko dziwne zbieżne z czasami z jakimi panowały przed wystąpieniem Marcina Lutra. 

Październik wraz ze zmianą pogody przyniósł grypę. Jak wszyscy stanowimy całość, wcześniej czy później będziemy smarkać i prychać. Największa    pandemia grypy miała miejsce w latach 1918-1919. Powstała ona w wyniku panowania jakiegoś cholerstwa określanego wirusem. To zaś utrudnia leczenie, bowiem wirus to coś co stoi na pograniczu organizmu żywego i substancji kryształowej złożonej z białka. Tak czy siak to paskudna sprawa była z tą hiszpanką. Ocenia się, że mogła nawet pochłonąć ok. 100 mln. ofiar. Przyczyna szybkiego rozwoju choroby leżała w tym, że przez Europę przeszedł front. Ludność była pozbawiona możliwości prawidłowego odżywiania się, osłabione organizmy były podatne na infekcje. Bezpośrednią przyczyną śmierci były krwotoki płucne, które powstawały w wyniku kontrataku układu odpornościowego. Choroba jak szybko się pojawiła, tak szybko znikła. Nikt nie wiem skąd się wzięła i dlaczego zakończyła swój zwycięski pochód. Za pewnie wirusy tej grypy znajdują się we wojskowych laboratoriach.... 

Grypa grypą, ale i tak należy zając się tym co ważne, tj. wydarzeniami które miały miejsce w minionym tygodniu. Dziś relację z dziejów, specjalnie dla Państwa, przeprowadza gen. Wojciech Jaruzelski. Znany jest on ze swoich ciemnych okularów i wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz z tego, że nie lubił czerwonego barszczu, chociaż nadal jest komuchem. 
- Panie generale prosimy o podanie wybranych wydarzeń:

30 września

1089 rok - niby otruto najstarszego syna  Bolesława Chrobrego Mieszka Bolesławowica, chociaż nie wiadomo czy naprawdę istniał.

1452 rok - powstanie pierwszej drukowanej książki. Była to Biblia Gutenberga. Powstała ona w wyniku zastosowania ruchomej czcionki,  co umożliwiało wielokrotne powielanie tego samego tekstu. W dodatku Biblia była napisana po niemiecki, a nie po łacinie. Spowodowało to przełamanie monopolu na słowo Boga przez skorumpowany Kościół katolicki. 

1632 rok - na teren Rzeczypospolitej wkroczyła armia moskiewska, w ten sposób zaczynając tzw. Wojnę Smoleńską. Początkowo odnosiła ona sukcesy, jednak po przybyciu wojsk na czele Władysławem IV z kretesem przegrali.

1935 rok - w USA oddano do użytku zaporę Hoovera. Jest to jedna z najpotężniejszych budowli tego typu, która powstała w wyniku polityki interwencjonizmu,  określana jako New Deal. Do dziś produkuje prąd. Można tylko dodać, że w Ameryce można, a w Polsce jak zawsze to tylko się biadoli....

1938 rok - Polska wystosowała wobec Czechosłowacji ultimatum dotyczące zwrotu Zaolzia. Jest to część Śląska Cieszyńskiego posępnie zajęta przez Czechów w 1919 r., wykorzystując wojnę polsko-bolszewicką.  Układ w SPA na terenie Belgii nakazywał Polsce oddać zajęte przez knedliczków tereny. Rząd polski i Polacy na Zaolziu nie pogodzili się z tym faktem. Wykorzystując zamieszania wobec Czechosłowacji sprowokowane przez III Rzeszę postanowiono odzyskać te ziemie. Sama w sobie decyzja była mocno kontrowersyjna, gdyż w ten sposób Polska znalazła się w lidze państw faszystowskich.

1939 rok - szefem polskiego gabinetu na emigracji został gen. Władysław Sikorski. Jako wojskowy nie popisał się w wojnie 1919-1921, wpuszczając za Wisłę pod Toruniem hordy kawalerii radzieckiej. Jako minister Spraw Wojskowych kładł nacisk na rozwój lotnictwa i broni pancernej. Przypisuje mu się stworzenie polskiej koncepcji wojny pancernej. W czasie sanacji odsunięty z głównych działań wosjkowych, gdyż był związany z opozycją. Dopiero w okresie II wojny pokazał ile jest wart.

1946 rok - rozpoczęło się  ogłaszanie wyników posiedzeń Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.  Został on powołany do osądzenia niemieckich zbrodniarzy wojennych. Dla większości oskarżonych zapadł wyrok śmierci. Część z nich nie przyznała się do winny, zaś druga część twierdziła, że wykonywała jedynie rozkazy przełożonych. 

1949 rok - zerwanie stosunków z Jugosławią. W ten sposób Polska przyłączyła się do bojkoty własnej Tio i jego dobrych stosunków z państwami kapitalistycznymi. 

2005 rok - duński dziennik  Jyllands-Posten zamieścił karykatury proroka Mohameda, co spowodowało protesty wszelkiej maści ortodoksów muzułmańskich.

2013 rok - miał miejsce Konsystorz na którym papież Franciszek zatwierdził datę kanonizacji Jana Pawła II.

1 października:

Rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej, państwa chłopów i klasy pracującej Chin, którzy wyzwolili kraj z anarchii. Dziś jest to drugie mocarstwo na świecie.

 

Fot. Obszar Chin Ludowych, źródło:  http://zyrardow.pttk.pl/globtroter/Podstrony/Chiny.htm

331 p.n.e. - zwycięstwo Aleksandra Wielkiego w bitwie pod Gaugamelą.

1626 rok - pierwsza polska bitwa przegrana z wojskami szwedzkimi. Nawet najlepszym się zdarza....

1806 rok - wystosowanie ultimatum przez władcę Prus do Napoleona o wycofanie wojsk za Ren. Początek IV koalicji antyfrancuskiej. Nasi i tak skopali tyłki twu Prusakom.

1817 rok - na Uniwersytecie Wileńskim, jedynej wyższej polskiej szkole na terenie Imperium Rosyjskiego, powstało Towarzystwo Filomatyczne. Tworzone ono było przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego i działało w latach 1817-1821. Miało ono na celu propagowanie wiedzy naukowej, samokształcenia się, rozwój duchowych wartości oraz utrzymywania patriotyzmu. Zostało ono rozwiązanie w wyniku działania tajnej policji, która dopatrywała się w nim zaczątku antyrosyjskiego buntu.

1916 rok - Niemcy, wprowadzono pierwszą w historii zmianę czasu z letniego na zimowy.

1936 rok - zwodowano niszczyciel ORP Burza, legendarny okręt wojenny, zasłużony m.in. wyśledzeniem niemieckiego pancernika Bismarck.


Fot. ORP Burza, źródło:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muzeum-ORP%22Burza%22.jpg stan 3.10.13 r.

1938 rok - wkroczenie wojsk niemieckich na teren Czechosłowacji i zajęcie Kraju Sudeckiego. 

1944 rok - Powstanie Warszawskie, podpisano tymczasowe zawieszenie broni. To duży sukces powstańców, gdyż nie byli oni traktowani jak zwykli bandyci a jak regularne jednostki wojskowe. Podpisane zawieszenie należy uznać za zakończenie Powstania.

1949 rok - proklamowanie przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej. 

1988 rok - Michał Gorbaczow został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR. Do historii przeszedł jako osoba próbująca odnowić, zreformować ZSRR.

2 października:

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - ot coś dla naszego gościa 

1187 rok - wojska Saladyna zajęły Jerozolimę. 

1413 rok - zawarto Unię w Horodle, która  potwierdziła niezależność Litwy, usankcjonowała prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej przez oba państwa, nadała litewskim bojarom prawa i przywileje szlachty polskiej i stworzyła na Litwie podobny system administracji jak w Król. Polskim. 

 

Fot. Dokument podpisany w Horodle, źródło:  http://czasdzieci.pl/galeria/obrazek,232152.html stan z 03.10.13 r.

1471 rok - na Węgry wyrusza królewicz Kazimierz w celu zdobycia tamtejszej korony. Początki marzenia o Polsce od morza do morza.

1552 rok - zajęcie Kazania przez Iwana Groźnego. Początki moskiewskiej ekspansji na wschód.

1845 rok - w Przemyślu założono Greckokatolickie Seminarium Duchowe. Działało ono na wzór rzymskokatolickich, więc uczono głównie po łacinie, chociaż językiem liturgicznym jest SCS. Seminaria greckokatolickie były szkołami, które jako jedyne mogły rozwijać ukraińską inteligencję.

1928 rok - Madryt powstała najbardziej tajemnicza i dziwna organizacja katolicka - Opus Dei. Przez wielu uważana za katolicką masonerię. Nie wiadomo o co z nią chodzi.    Wiadomo, że posiada lub zarządza uniwersytetami, szkołami, szpitalami, posiada własne przedsiębiorstwa. Wizytówką organizacji jest  wielki wieżowiec w Nowym Jorku. W każdym razie posiadają kasę. 


Fot. Symbol Opus Dei, źródło: http://1922lasegretissima.blogspot.com/2007/07/opus-dei-prelatura-o-setta-massonica.html stan z 03.10.13 r.

1935 rok - początek włoskiej agresji na Abisynię. Mussolini dążąc do budowy Imperium Rzymskiego zdecydował się na podbój ostatniego niepodległego państwa w Afryce. Wojna z tym biednym krajem stała się polem doświadczalnym dla nowych rozwiązań militarnych.

1938 rok - oddziały polskie wkroczyły na Zaolzie. 

1939 rok - skapitulowała ostatnia polska twierdza, Rejon Umocniony Hel. Był to jedyny niezdobyty skrawek Polski. Kapitulacja została zawarta, ponieważ nasze dowództwo nie widziało większego sensu w dalszej walce. Niemcy planowali przeprowadzić desant ze strony morza. Jako, że przy brzegu jest stosunkowo płytko mogłoby być dla szwabów mało ciekawe. Jednak najbardziej w tej historii jest interesujące to, że dowódcą wojsk polskich był pruski szlachcic, bohater I wojny światowej Józefa Unruga. Przyjmując kapitulację niemiecki generał próbował coś powiedzieć po niemiecku do polskiego dowódcy. Ten kazał swemu podwładnemu przetłumaczyć to na polski, gdyż nie zna niemieckiego. Odpowiedź zaskoczyła zarówno niemieckiego, jak i polskiego żołnierza. Wyjaśnił on, że od 1933 roku zapomniał języka niemieckiego. Przez cały okres trwania wojny znajdował się w niemieckim obozie jenieckim, odrzucając wszelkie propozycje pracy dla Niemiec. Uważał się za polskiego oficera i dlatego nie chciał współpracować z hitlerowcami, chociaż w okresie I wojny światowej zatapiał alianckie statki i okręty. Ot paradoks historii.

1941 rok - rozpoczęła się bitwa o Moskwę. Zastopowano niemiecką maszynerię wojenną. Plan Barbarossa nie wypalił. Hitler nie podbił europejskiej części ZSRR do nadejścia zimy.  

1944 rok - podpisano honorowy akt kapitulacji Warszawy. W jego ramach ludność cywilna została oszczędzona, chociaż miasto zostało przeznaczona na zniszczenie. 


1957 rok - na forum ONZ polska dyplomacja ogłosiła Plan Rapackiego, zakładający powstanie strefy bezatomowej w Europie. 

3 października

1157 rok - niemiecki watażka Albrecht Niedźwiedź założył Marchię Brandenburską.   Jedno z najbardziej antypolskich tworów politycznych istniejących w historii. Na dobrą sprawę w imię sprawiedliwości dziejowej 3/4 terenów marchii powinna wrócić do Polski, jako mieszkali tam nasi bracia Słowianie Połabscy.


Fot. Przedstawiający Albrechta Niedźwiedzia,   źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA stan z 03.10.13 r.

1501 rok - sejm w Piotrkowie wybrał na króla Aleksandra Jagiellończyka. Chłopak nie miał czasu na rządy Polską, bo mu się granica Litwy paliła pod brudnymi buciorami moskiewskich barbarzyńców.  Więc cała władza przeszła w ręce magnaterii. To zaś nie podobało się szlachcie, która wymusiła na władcy większe kompetencje Sejmu.

1762 rok - niby miła księżniczka z  zapyziałego kraiku niemieckiego Kasia, została koronowana na cesarzową Rosji. Okazała się jędzą i paskudą, która zabiła w majestacie prawa swego męża i żelazna ręką z Rosji stworzyła światowe imperium. A pfe! Powinna cerować skarpety mężowi Piotrowi, a nie bawić się w politykę! Babsko się znalazło, gruba niemra! Polskę nam zniszczyła. 

Plik:Yeltsin 1993 cropped.jpg

Fot. Borys Jelcyn, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Yeltsin_1993_cropped.jpg stan z 03.10.13 r.

1941 rok - premiera filmu Sokół Maltański. Coś dla utrudzonych wojną Brytyjczyków. Coś pozwoliło im zapomnieć o koszmarze działań innych, znacznie groźniejszych sokołów z czarnymi krzyżami na skrzydłach. 

1993 rok - prezydent Rosji, Borys Jelcyn od spirytusu, wprowadził Stan Wyjątkowy. Dzięki temu wojska prezydenckie obaliły zwolenników parlamentu.  Demokracja w Rosji po raz kolejny została zdeptana przez wojskowych służących carowi. 

1996 rok - pani Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla z literatury.


Fot. Gen. W. Jaruzelski w czasie rozmowy, źródło: http://fakty.interia.pl/raport-general-jaruzelski/wojciech-jaruzelski-zdjecie,iId,1071879,iSort,5,iTime,1,iAId,75879 stan z 03.10.13 r.

W zasadzie powinien być to koniec. Generał zmęczył się wyszukiwaniem w swej pamięci ważnych, istotnych wątków w historii. Brakowało mu nawiązania do materializmu, dialektyki i  ekonomi politycznej. O Marksie i Leninie nie wspomnę. Na koniec niespodzianka. Generał swą wspaniałą polszczyzną wyrecytował wiersz pani Szymborskiej. Ze względu na to, że nasze Kalendarium jest medium pisanym, nie można przytoczyć tego. Jednak niżej zamieszczamy wiersz, który został wygłoszony przez towarzysza Wojciecha.

Jestem za blisko, żeby mu się śnić.
Nie fruwam nad nim, nie uciekam mu
pod korzeniami drzew. Jestem za blisko.
Nie moim głosem śpiewa ryba w sieci.
Nie z mego palca toczy się pierścionek.
Jestem za blisko. Wielki dom się pali
beze mnie wołającej ratunku. Za blisko,
żeby na moim włosie dzwonił dzwon.
Za blisko, żebym mogła wejść jak gość,
przed którym rozsuwają się ściany.
Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko,
tak bardzo poza ciałem, tak bezwiednie,
jak niegdys w jego śnie. Jestem za blisko,
za blisko. Słyszę syk
i widzę połyskliwą łuskę tego słowa,
znieruchomiała w objęciu. On śpi,
w tej chwili dostępniejszy widzianej raz w życiu
kasjerce wędrownego cyrku z jednym lwem
niż mnie leżącej obok.
Teraz to dla niej rosnie w nim dolina
rudolistna, zamknięta ośnieżona górą
w lazurowym powietrzu. Ja jestem za blisko,
żeby mu z nieba spaść. Mój krzyk
mógłby go tylko zbudzić. Biedna,
ograniczona do własnej postaci,
a byłam brzozą, a byłam jaszczurką,
a wychodziłam z czasów i atłasów
mieniąc się kolorami skór. A miałam 
łaskę znikania sprzed zdumionych oczu,
co jest bogactwem bogactw. Jestem blisko,
za blisko, żeby mu się śnić.
Wysuwam ramię spod głowy śpiącego,
zdrętwiałe, pełne wyrojonych szpilek.
Na czubku każdej z nich, do przeliczenia,
strąceni siedli anieli.


 
 sobota, 28 września 2013

Drodzy Czytelnicy! Na waszych ekranach ukazał się właśnie nowy numer "Kalendarium". Jako, że to blog tendencyjno-historyczny pozbawiony dotacji unijnych i ministerialnych redakcja postanowiła, że będzie dostępny jedynie drogą odpłatna. W celu nabycia następnych odcinków należy wysłać esemesa o treści Kalendarium pod numer 7666, gdzie koszt wynosi 9.99 zł plus vat. 


W mocno okrojonej wersji  pozbawione jest wszelkiej maści pieprzenia o rzeczach zbędnych. Będzie tylko prezentacja tego, co miało miejsce 27.09 i 28.09.

Zaczynamy! W imieniu redakcji dzisiejszą relację zdaje Maciej Orłoś.

27 września

1331 rok - nasz pan, król i władca Władysław I zwany Łokietkiem stoczył bitwę z wojskami krzyżackich hord. Bitwa nie została do końca rozstrzygnięta, gdyż pobiliśmy jedynie część oddziałów. Jednak to i tak duży postęp, gdyż wcześniej zawsze przegrywaliśmy z tym pseudozakonnym plugastwem.

1378 - we Lwowie hospodar Mołdawii złożył hołd lenny królowi Polski Jadwidze Andegaweńskiej i  jej małżonkowi Władysławowi Jagielle. Wobec tego umożliwiło to rozszerzenie wpływów naszych po brzegi Morza Czarnego i fale Dunaju. Walka o panowanie nad tym terenem była prowadzona przez Polskę do końca XVII wieku z Turcją. 

 Plik:Moldova Stefan cel Mare.png
 Fot. Mapa Mołdawii w Średniowieczu, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Moldova_Stefan_cel_Mare.png stan z 28.09.13 r.

1540 rok - papież zatwierdził regułę zakonną Towarzystwa Chrystusowego. Powszechnie zakon znany jest pod nazwą Jezuitów. Różni się on od wszystkich innych tym, że pozwala na zdrowe odżywianie się i kładzenie nacisku na kształcenie intelektu. Jest on niczym oddział komandosów do realizacji zadań specjalnych w Kościele katolickim. Zakon ten nigdy nie był lubiany przez świeckie duchowieństwo, gdyż realizował zawsze cele prawdziwego chrześcijaństwa.Najlepszym przykładem jest działalność obecnego papieża, który walczy z plagami korupcji, pedalstwa i odchodzenia od bożej posługi przez kapłanów. Należy mieć nadzieję, że papież Franciszek uzdrowi Kościół rządzonych przez spasionych biskupów.

1605 rok - największe zwycięstwo wniesione przez polską szkołę wojskową. W starciu wojsk litewskich dowodzonych przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza została rozgromiona armia szwedzka. Bitwa pod Kircholmem trwała jedynie niecałą godzinę. Litewska husaria rozjechała, zdeptała i wyrzynała szwedzką piechotę. To tak jak w czasie II wojny światowej niemieckie czołgi masakrowały oddziały innych państw. Czyżby twórcy brikskreigu  korzystali z dorobku polskiej myśli wojskowej XVII wieku?

1911 rok - Włochy wystosowały ultimatum wobec Turcji. W ten sposób zjednoczone Włochy włączyły się w wyścig o posiadanie kolonii. W wyniku wojny z Imperium Osmańskim zyskały Libię oraz kilka wysp na Morzu Egejskim. 


 Fot. Zmiany polityczne w Europie po I wojnie światowej według rosyjskich strategów, źródło: http://geopolityka.net/wizja-przyszlej-europy-wg-mapy-rosyjskiej-z-1914-r/ stan z 28.09.13 r.

1940 rok - podpisano Pakt Trzech, który formalnie uznawał za sojuszników Niemcy, Włochy i Japonię.

1942 rok - powstała ŻEGOTA czyli Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom. Była to jedyna rządowa organizacja w okupowanej przez Niemców Europie pomagającą Żydom. Szkoda, że istnieli również Polacy, którzy zabijali naszych kuzynów dla pieniędzy lub z przekonań politycznych. W tym miejscu należą się specjalnie podziękowania dla wszystkich osób wyznających dziś poglądy narodowe. Dziękuję za to, że mordowaliście Żydów. Za ten wpis przez część internautów zostanę określony jako potomek syjonistycznych złodziei i czytelników "Gazety Wyborczej". 

1947 rok - Szklarska Poręba, narada Partii Komunistycznych w czasie której zdecydowano o wprowadzeniu nowej międzynarodówki. Obowiązki te pełniło Biuro Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych, w skrócie  Kominform. W rzeczywistości pełniła ona rolę koordynowania działalności partyjnej w celu wykonywania rozkazów płynących z Moskwy. 

1954 rok - chiński przywódca Mao Zedong oficjalnie został szefem Chińskiej Republiki Ludowej. Stworzył on z Chin szybko rozwijającą się potęgę, która dziś zagraża USA.

1988 rok - Mietek Rakowski został Prezesem Rady Ministrów. Jak jedyny wprowadził ustawodawstwo umożliwiające rozwój przedsiębiorczości.  Komunista, który był liberałem. Zaś obecnie premier jest liberałem, który stał się komunistą.

2004 rok - ustalono, że Polska i Niemcy nie będą żądały żadnych odszkodowań repatriacyjnych.  To ważna decyzja dla mieszkańców Ziem Odzyskanych, gdzie w większości przypadków sprawa nieruchomości jest nie uregulowana.


28 września:

480 p.n.e. - bitwa pod Salaminą, flota Aten w zacisznej zatoce rozbiła marynarkę Persji. W ten oto sposób okazało się, że na wojnie liczy się pomysł, a nie liczebność wojsk. 

995 rok - czeski ród Sławkowiców  został wymordowany przez panującą dynastę Przemyślidów. W ten oto sposób pozbyli się oni konkurencji do władania Czechami. Ocalał jedynie Wojciech, który tułał się po Europie. Został on przyjęty przez polskiego władcę Bolesława I, który miał własne plany wobec Czech. Jednakże Wojtuś pragnął nieś kaganek nowej wiary do pogan, więc wyruszył do Prus. Tam też został przez nich zamordowany, gdyż był natrętem. Ciało jego wykupił nasz Bolek co pomogło mu w grze dyplomatycznej z cesarzem Ottonem III. 


 Fot. Św. Wojciech, źródło: http://www.swietywojciech.archpoznan.pl/historia/patron.html stan z 28.09.13 r.

1651 roku - została zawarta ugoda z Kozakami w Białej Cerkwi, która faktycznie tworzyła państwo kozackie na terenach województwa kijowskiego zależnego od Rzeczypospolitej. Była to dobra okazja do rozszerzenie federacji o trzeci, ukraiński człon. Jednak buta i zapatrzenie w siebie przez obie strony zaprzepaściły tą możliwość.

1878 rok - w Krakowie po raz pierwszy publicznie pokazano obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.

1938 roku - z inicjatywy Mussoliniego w Monachium zostało zorganizowane spotkanie   spotkanie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch w sprawie rozwiązania konfliktu czechosłowackiego. Ustalono, że rejon zamieszkały przez Niemców w Sudetach wejdzie w skład Rzeszy. Czesi głuptasy zgodzili się na to i pozwolili na rozbiory swego państwa.


 Fot. Rozbiory Czechosłowacji, źródło: http://szeremietiew.blox.pl/2012/10/W-tym-ambaras-cz-II.html stan z 28.09.13 r.

1939 rok - kapitulacja Warszawy.
             - Wytycznie granicy radziecko-niemieckiej na terenie Polski. W przeciwieństwie do rozbiorów z XVIII wieku nie próbowano się nawet silić na uzyskanie jakiś podstaw prawnych do likwidacji polskiej państwowości.  
- W Moskwie został podpisany traktat  o przyjaźni i współpracy pomiędzy ZSRR i III Rzeszą. Gdyby byłby przestrzegany, to te dwa państwa podbiłyby świat.

1953 rok - po internowaniu przez władze prymasa Stefana Wyszyńskiego stanowisko przewodniczącego Episkopatu Polski przejął biskup Michał Klepacz, który de facto pełnił rolę głowy polskiego Kościoła.

2000 rok - mądrość Duńczyków okazała się prorocza, w tym dniu w referendum odrzucili przyjęcie Euro jako swej waluty. Dzięki temu dziś nie mają problemów z gospodarką.

 To na dziś koniec. No prawie. Jeszcze wierszyk:


Ktoś krzyknął!
I wszystkim dech w piersi zaparło,
a echo zagrało i w sali zamarło,
a echo zamarło jak sygnał Spóźniony
i straszny szept przebiegł na wszystkich hal strony...
Ktoś upadł na ziemię z łoskotem,
na górze wśród trybów łopotał się potem
jak sztandar zwieszony na wietrze,
i przeciął krzyk wielki na nowo powietrze.
Wstrzymano!
Nie trzeba... nie trzeba... za późno...
Juź tylko na górze Strzęp krwi wisi luźno,
na dole szmat drugi czerwieni skrwawiony,
a wkoło tłum szary, tłum cichy, strwożony...
 
[Krzysztof Kamil Baczyński - Wypadek przy pracy] piątek, 27 września 2013

Niech będzie pochwalony dzień, w którym powstaje ten post. Wszystkich bardzo przepraszam, ale jakoś nie mogłem się zebrać. Trochę dziwnych rzeczy działo się, ale sytuacja została opanowana.... Chyba. Bowiem inteligentny człowiek niczego nie jest pewny. Jak to w Piśmie zostało napisane, nie znamy ani dnia, ani godziny....

Należy zacząć od tematu, który sam ciśnie się na naszą wokandę. Dotyczy on grzybów. Podobno ludzie noszą wiadrami, tyle ich jest. Byłem, sprawdziłem. W rzeczy samej jest sporo tych istot, jednak o ilości podanej w plotkach ludowych jest gruba przesada. Dla przypomnienia warto dodać, że grzyby obok roślin i zwierząt stanowią odrębną grupę istot na naszej planecie. Do rozwoju nie potrzebują słońca, gdyż produkty żywnościowe zdobywają od innych istot (pasożyty) i/lub z rozkładającej się materii. Leśne grzyby tworzą swoistą symbiozę z okolicznymi drzewami, zwaną opilśnią. Polega ona na tym, że drzewa dostarczają potrzebne składniki żywnościowe w zamian za sole mineralne. Osobnym przykładem są porosty czyli organizm złożony z odpowiedniego gatunku grzybów i glonów. Najprawdopodobniej najstarszy organizm na ziemi to grzyb, który rośnie na terenie Ameryki przez 2 400 lat! 
    Ładny wykład z biologii się nam stworzył. Prawda? Jednak ma on wiele wspólnego z historią. Istnieje gatunek badań historycznych, który zajmuje się uwarunkowaniami klimatycznymi, środowiska naturalnego na rozwój życia w minionych epokach. W Polsce działalność w tej kwestii rozwinął prof. Kuchowicz, który opisał życie w czasach Rzeczypospolitej. Interesował się jak i co jedli, w co ubierali się i jakie były zwyczaje i normy seksualne. Twierdził on w swych pracach, że duże znaczenie miał klimat, warunki biologiczne. Innym przykładem badań omawiające wpływa warunków klimatycznych na dzieje jest praca młodego ukraińskiego naukowca Romana Kabaczyja, który zajmował się wysiedleniami ludności łemkowskiej w latach 1944-1947 na teren USRR. Twierdzi on, iż zmiana klimatu z górskiego na stepowy miała wielkie znaczenie dla tegoż górskiego ludu. Więc wniosek sam się nasuwa: Historyk musi znać podstawy nauki o życiu biologicznym, aby zajmować się swoją epoką.

Plik:Fungi collage.jpgFot. Przykłady grzybów, źródło:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Fungi_collage.jpg stan z 28.09.13 r.

Ostatnio na pewnym znanym portalu społecznościowym brałem udział w dyskusji na temat stosunku polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Powstała ona w wyniku zaprezentowania przez znajomą książki o polskich zbrodniach na narodzie wybranym. Większość uczestników zgadzała się, że Polacy Żydom pomagali jak ich mordowali. Jednakże ja się wyłamałem z postulowanego żalu za grzechy. Nie sądzę aby w przypadku naszego narodu było to konieczne. Niech przepraszają ci, którzy wierzą w te endeckie brednie. Bowiem zwolennicy tego ruchu postulowali i realizowali akcje gett ławkowych, to oddziały Narodowych Sił Zbrojnych przeprowadzały egzekucje Żydów, co więcej współpracowały one niekiedy z Niemcami w tej dziedzinie. Wobec tego apeluje do wszystkich zwolenników PiS-u, partii jeszcze bardziej na prawo,  kiboli, uczestników tzw. Marszu Niepodległości: Przeprosicie w imieniu swoich poprzedników za zbrodnie dokonane na naszych kochanych braciach Żydach. 
     To tyle polityki na dziś.

 
Fot. Żyd, źródło:http://blue-s.pl/item.php?id=167 stan z 28.09.13 r.

Teraz nastąpi szybki i zbiorowy przegląd wydarzeń w kończącym się tygodniu:

24 września

622 rok - Mahomet zwiał do Medyny przed prześladowaniami bogatych kupców  Mekki. Znalazł poparcie wśród nomadów zamieszkujących okolice Medyny. Dzięki temu nowa religia mogła zacząć szerzyć się na terenie Półwyspu Arabskiego. Rok ten uchodzi za początek ery dla muzułmanów.

787 rok - rozpoczął się Sobór Nicejski II. Jego postanowienia dotyczą chrześcijan zachodu jak i wschodu. Potępiał on nadmiernej wiary w obrazy, co uznane zostało za herezję (tzw. Ikonoklazm). Uznano, że oddawany kult jest osobą znajdującym się na obrazach, a nie samym ikonom.

1706 rok - po zajęciu przez wojska szwedzkie Saksonii, August II Mocny zawarł pokój w Altranstädt. Na jego mocy zrzekał się korony polskiej na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Jednak niczego to nie zmieniło. Leszczyński był wybrany nielegalnie, co spowodowało wybuch wojny domowej. Jej trwanie przyczyniło się do upadku znaczenia Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej.

Fot. August II Mocny, źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_II_the_Strong stan z 28.09.13 r.


1793 rok - polscy i litewscy posłowie obradujący w Grodnie, otoczeni przez rosyjskich jegrów podpisali II rozbiór Rzeczypospolitej. W ten sposób moc prawną uzyskała agresja kacapów i prusaków (z małej litery, to nie przypadek!). Caryca Katarzyna zabrała sobie Ukrainę i Białoruś. Prusy Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę. 1889 rok - została podpisana Deklaracja Utrechcka. W wyniku ogłoszenia przez papieża dogmatu o niepokalanym poczęciu wśród części wiernych i duchownych wybuch bunt. Uznano ten pogląd za absurdalny i głupi.  Dlatego część wiernych odseparowała się od poczynań Kościoła katolickiego. Deklaracja spowodowała, że wyodrębniała się nowa grupa kościołów. Uznała ona wszelkie dogmaty katolickie do 1889 roku, poza tym, który głosił o niepokalanym poczęciu. Przyjęta organizacja była podobna do tej, którą przyjęły kościoły protestanckie. Dodatkowe w ceremonii wprowadzono języki narodowe, kapłan stał zwrócony twarzą do wiernych. 

 Plik:Ichthys symbol old cath.svg
Fot. Symbol Kościołów Starokatolickich, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ichthys_symbol_old_cath.svg stan z 28.09.13 r.

1922 rok - odbyły się pierwsze wyboru do Sejmu Śląskiego. Jak wiadomo teren Górnego Śląska został przyznany Polsce, jednak jako autonomiczna część. Jednym z ciał podkreślającym odrębność tego regionu był Sejm Śląski. Jego kompetencje były stopniowo ograniczane na rzecz władz w Warszawie i wojewody. Obecnie część ludności tej dzielnicy postuluje przywrócenie autonomii. Jednak należy pamiętać, iż obszar obecnego województwa górnośląskiego ma niewiele wspólnego ze  Śląskiem w ogóle. Większość jego tereny tworzy Zagłębie Dąbrowskie i część Ziemi Częstochowskiej genetycznie związanej z Kielcami.


1948 rok - powstał japoński koncern Honda.  

1958 rok - po raz pierwszy padło hasło budowy tysiąca szkół na tysiąclecie państwa Polskiego. Wypowiedział je I Sekretarz tow. Gomułka. Dzięki temu projektowi w małych miejscowościach powstały nowe budynki szkolne. Stanowią one w większości przypadków problem, gdyż nie ma obecnie wystarczającej liczby uczniów.

25 września 

1493 rok -  z Kadyksu wypłynął Krzysztof Kolumb w celu szukania nowej drogi do Indii. Na szczęście źle policzył obwód ziemi i odnalazł nowy kontynent.

1555 rok - podpisano Pokój Augsburski pomiędzy cesarzem Rzymskim Karolem V a protestanckimi książętami Rzeszy. W jego wyniku powstała zasada, Cuius regio, eius religio. Czyli jeżeli książę przechodził na nową wiarę, musieli to zrobić również jego poddani.

1598 rok - klęska króla Zygmunta III w bitwie pod   Linköping. W ten sposób zakończyła się nieoficjalna, faktycznie prywatna, interwencja wojsk Rzeczypospolitej we Szwecji. Połączenie obu państwa stała się nierealne, władzę w skandynawskim państwie przejął Karol Sudemramański, który niebawem został jego królem. Wyprawa ta jednak jest symbolem potęgi Rzeczpospolitej.

 
Fot. Podział na województwa Rzeczypospolitej, źródło: http://www.wykop.pl/link/1395729/oznakowanie-granic-ii-rzeczypospolitej-oznaczenie-granic-z-poszczegolnymi/ stan z 28.09.13 r.

1604 rok - wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją. Została ona wywołana przez Zygmunta III, który włączył Estonię do Rzeczypospolitej. Wojna polegała na szwedzkich pochodach na południe i próbie zajęcia Rygi. Później przybywały polsko-litewskie posiłki, które maszerowały na północ. W tym dniu miała miejsce bitwa pod Białym Kamieniem, gdzie pokonaliśmy szwedzki pochód na południe.

1648 rok - powstanie Chmielnickiego, klęska armii koronnej pod Piławcami.  Po stronie Rzeczypospolitej zebrało się ruszenie pospolite, oddziały wystawiane przez sejmiki wojewódzkie i jednostki regularnej armii. Brakowało jednolitego dowództwa. Kolegium dowódcze było tworzone przez trzech regimentarzy po wzięciu do niewoli naszych hetmanów. Stanowiska te były nadane przez Sejm według klucza politycznego, a nie kompetencji.  Całkowicie pominięto wojewodę ruskiego, księcia Dymitra Wiśniowieckiego, który posiadał duży talent dowódcy i organizacyjny. Wszystko to spowodowało, że armia uciekła, zanim padł jeden strzał z kierunku wrogich oddziałów.

1655 rok - II Wojna Północna (Potop Szwedzki), wojska szwedzkie rozpoczęły obłażenie Krakowa.  Po jego zdobyciu rozkradli większość skarbów królewskich.


Fot. Król Jan III, źródło:  http://www.wilanow-palac.art.pl/web/file/towarzysze/ stan z 28.09.13 r.


1676 rok - w czasie wojny Rzeczypospolitej z  Imperium Osmańskim miała miejsce bitwa pod Żurawnem. Wojsko koronne pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego w liczbie 20 tys. wyszło na przeciw nowej tureckiej ofensywie. Pod miejscowością Żurawno na Pokuciu założono obóz warowny, który zatamował dalszy pochód wojsk tureckich. Zacięta obrona spowodowała, że Turcy zdecydowali się na zawarcie rozejmu. Dodać należy, iż wedle planów na pomoc królowi miały przyjść posiłki z głębi kraju.

1830 rok - rozpoczęła się wojna o niepodległość Belgii, która w wyniku zawarcia traktatów we Wiedniu 1815 roku została włączona do Holandii. Była to pierwsza oznaka, że narody nie zgadzają się z dyktatem Świętego Przymierza. 

1926 rok - Genewa, została podpisana Konwencja w sprawie niewolnictwa, zakazująca niewolnictwa. Wśród 35 państw, które przystąpiły do niej była również Polska. Sprawa niewolnictwa jest nadal aktualna. W wielu dzikich krajach występuje w starej wersji. Zaś w tak zwanych nowoczesnych państwach jest to niewolnictwo seksualne.

1939 rok - okręt podwodny ORP Żbik zawinął do portu szwedzkiego, gdzie został internowany. Pamiętajmy, że Szwecja była cichym sojusznikiem Hitlera.

 1944 rok - Furer Adolf Hitler wydał dekret powołujący ruszenie pospolite. W jego skład wchodzili ci mężczyźni, którzy nie pełnili obecnie służby wojskowej. W praktyce byli to starcy i gówniarze. Nie mieli szans w starciu z wiarusami z Armii Czerwonej, dlatego często stawali się ofiarami, rozstrzeliwaniu przez Sowietów. Taka sytuacja miała m.in. w mojej wiosce. Rozstrzelani żołnierze Volkssturmu zostali pochowani w lasku przy domu kolejowym. Zbrodnia wyszła na wierzch, gdy ciała zostały odkopane przez bawiące się dzieci. Ekshumacja odbyła się dopiero w 1. dekadzie XXI wieku.Fot. Plakat reklamujący niemieckie pospolite ruszenie, źródło:  http://www.german-helmets.com/VOLKSSTURM%20Main.htm stan z 28.09.13 r.

1982 rok - Autobiografia zespołu Perfect zajęła 1. miejsce na liście przebojów radiowej trójki. 

26 września

 1212 rok - została nadana Złota Bulla Sycylijską, w której cesarz Rzymsko-Niemiecki Fryderyk II Hohenstauf nadał dziedziczny tytuł królewski władcą Czech.

 

Fot. Moneta pamiątkowa wydana z okazji Złotej Bulli Sycylijskiej, źródło:  http://monetynews.pl/czechy/3535,Czechy%3A+%22800.+rocznica+og%C5%82oszenia+Z%C5%82otej+Bulli+Sycylijskiej%22.html stan z 28.09.13 r.

1580 rok - flagowy okręt angielskiego korsarza Franciszka Drake'a wrócił do Anglii w ten sposób kończąc podróż do o koła świata.  

 1629 roku - rozejm pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją w Altamarku. Na jego mocy Szwecja miała prawo do pobierania cła z portów w Prusach i Pomorza, Inflanty poza teren Dynerburga weszły w skład Królestwa Szwecji. Przegraliśmy wojnę z kretesem.

1815 rok - Rosja, Prusy i Austria podpisały przymierze zwane Świętym Przymierzem, w celu utrzymania porządku światowego na ich korzyść.
Fot. Zawarcie Św. Przymierza, źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/3932/tekst-swietego-przymierza stan z 28.09.13 r.

1889 rok - przyjęto obecnie obowiązującą definicję metra, jako jednostkę odległości przy 0 stopni C i ciśnieniu atmosferycznym  między dwiema głównymi kreskami na platynowo-irydowym wzorcu złożonym w Międzynarodowym Biurze Miar. Tak czy siak Polacy podrobili wzorzec i dlatego metr metrowi jest nierówny.1908 rok - Wileńszczyzna, dziś teren Litwy, okolice miasta Bezdany, został dokonany najsłynniejszy zamach terrorystyczny w dziejach Polski. Atakiem   dowodził Józef Piłsudski. W zamachu uczestniczyło trzech przyszłych premierów.

1968 rok - na łamach dziennika "Prawda" zostały wyłożone podstawowe tezy Doktryny Breżniewa. Pozwalała ona na interwencje w państwach należących do sowieckiej strefy wpływów w celu ich utwierdzenia. Oficjalnie chodziło o wspieranie demokracji ludowej, walce o pokój i takie tam.... 

2013 rok - W związku z napiętą sytuacją w basenie Morza Śródziemnego decyzją króla Jakuba V Sobieskiego zostały skierowane dodatkowe siły. Z Krymu wyruszyły dwa lotniskowce ORP Mazepa i ORP Chocim. Na ich pokładzie znajduje się po 50 samolotów myśliwsko-bombardujących Żuraw. Nieoficjalne źródła wspominają o wysłaniu w ten rejon jednej chorągwi Kozaków Siczowych i chorągwi oraz chorągwi Tatarskiej Piechoty Morskiej.


Koniec!!!