niedziela, 7 października 2012

7. października

Drodzy Państwo, dzisiaj leniwie mija dzień 7 października. W dniu tym Kościół katolicki wspomina Matkę Boską Różańcową. Dla wielu z czytelników niedzielny wieczór zaczyna być nerwowy, gdyż zaczyna się myśleć o jutrzejszych obowiązkach w pracy. Jednakże w chwilach głębszego oddechu,  pomiędzy myślami o pracy autor proponuje poczytać coś, niecoś, o tym, co miało miejsce w tym dniu w dziejach gatunku ludzkiego. 

 

 

 Fot. Milicjant z okresu Polski Ludowej. Źródło: http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/133925/

Wedle Księgi Rodzaju Pisma Świętego Bóg miał stworzyć świat w sześć dni, zaś siódmego odpoczywał. Pismo powiada: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. [Księga Rodzaju 1 1-2] Wizja powstania naszej plany i całego wszechświata przedstawiona przez Biblię długo była wersją obowiązującą. Działania nielicznych naukowców, ewentualnie myślicieli miała na celu potwierdzić wizję przedstawioną przez Pismo. Rozwój nauki w II połowie XIX wieku obalił tą teorię. Jednakże niemniej wywarła ona duży wpływ na kulturę chrześcijańską i judaistyczną. Żydzi byli na tyle skrupulatni, iż swój kalendarz prowadzili od czasów, kiedy według ich miał przypadać akt stwórczy Boga. Przypada on, wedle ich rachuby na rok 3761 przed narodzeniem Chrystusa. Oznacza to, iż dużo, naprawdę dużo pomylili się w rachubie wieku planety Ziemi. Ciekawe jest to, iż wielu protestantów nadal myśli jak ortodoksyjni Żydzi. Prezentują oni teorie kreacjonizmu, gdzie dosłownie traktują słowa Pisma. Wedle nich dinozaury i ludzie mieliby żyć razem, w jednej epoce. Czysta forma naukowego absurdu. 

1571 roku miała miejsce morska bitwa pod Lepanto.  Wówczas to flota Hiszpanii i jej sojuszników pokonała Turków. Miała ona duże znaczenie dla dalszej historii Europy. Zwycięstwo oznaczało, iż basen Morza Śródziemnego znalazł się pod kontrolą państw europejskich. 

W 1918 roku Rada Regencyjna powołana przez niemieckie władze okupacyjne ogłosiła formalnie niepodległość Polski. Jej istnienie i funkcjonowanie oprało się o dobrą wolę Niemiec. Ogłoszenie niepodległości było jedynie aktem politycznym, który miał na celu wymusisz na niemieckich władzach ostatecznego rozwiązania kwestii władzy w Polsce. Jednak dopiero przekazanie 11 listopada swych uprawnień prze Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu, jest uchwytnym momentem, w którym Polska uzyskała niepodległość.

W 1940 roku wojska niemieckie wkroczyły do Rumunii. W 1939 roku państwo to formalnie było sojusznikiem Polski i Francji. Jednak zwycięstwa III Rzeszy i agresja ZSRR zimą 1940 roku spowodowała, iż w Rumunii władzę przejęły osoby pozytywnie nastawione do Niemiec. Wkroczenie wojska niemieckiego do tego państwa spowodowało, iż władze w Rumunii przyjęli faszyści. Tym samym rumuńska nafta i gaz była wykorzystywana przez niemiecki przemysł. Natomiast wojsko rumuńskie wzięło udział w  agresji na ZSRR. Większa część rumuńskich sił została rozbita w bitwie pod Stalingradem.

W 1944 roku powołano Milicję Obywatelską. Nazwa i struktura nowej organizacji porządkowej była oparta o radzieckie wzorce. Jednakże u zarania jej dziejów było wiele elementów, w których MO była formacją ochotniczą powołaną do zwalczania bandytyzmu. Najczęściej była ona tworzona przez byłych partyzantów, którzy dysponowali bronią i odpowiednim doświadczeniem. Oczywiście struktury Milicji najczęściej składały się z ludzi z Armii Ludowej, lub w jakiś inny sposób związanych z działalnością komunistyczną. Najczęściej, nie oznacza, iż tak było zawsze. Symptomatyczny jest przypadek struktury MO na Podhalu, gdzie Milicja składała się z żołnierzy AK. W późniejszym okresie walczyli oni przeciwko władzy ludowej.

W 1944 roku został utworzony Państwowy Urząd Repatriacyjny. Do zadań PUR należało opiekowaniem się transportami wysiedlonej ludności oraz nad organizacją strony technicznej zasiedlania ludności na nowych ziemiach. Praktycznie oznaczało to, iż zajmował się transportami ludności. Zadanie nie było łatwe, gdyż podróż z nad nowej granicy wschodniej na Ziemie Odzyskane mogła trwać nawet kilka dni, a nawet tygodni. Związane to było z chaosem  i brakiem taboru. PUR organizował sieć punktów, przy pomocy których ludność była transportowana w odpowiedni rejon Polski. Ostatnie zadanie jakie spełniało PUR, to udział w wysiedleniu ludności ukraińskiej i łemkowskiej w ramach akcji "Wisła" na tereny Ziem Odzyskanych.

W 1946 roku utworzono z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiecką Republikę Demokratyczną. Była to sowiecka odpowiedź na powstanie NRF-u. W przyszłości państwo to okazało się najwierniejszym sojusznikiem ZSRR we środkowo-wschodniej Europie.

W 1950 roku armia Chin Ludowych weszła do Republiki Tybetu. Nieliczne i źle uzbrojone oddziały tybetańskie musiały zostać pokonane przez Chińczyków. Sprawa Tybetu jest jawnym przykładem, iż mocarstwa są w stanie akceptować bezprawne akty okupacji, jeżeli jest to w ich interesie.

W 2001 roku rozpoczęła się akcja militarna NATO w Afganistanie.  Po zamachach terrorystycznych z 11 września po raz pierwszy została uruchomiona procedura ataku na jednego z sojuszników. Uderzono na Afganistan, gdyż w państwie rządzonym przez talibów, miały ukrywać się osoby powiązane z Alka-idą. Afganistan we współczesnym świecie jest państwem, gdzie najdłużej trwa wojna. Rozpoczęła się ona 1979 od wkroczenia Armii Czerwonej i trwa do dzisiaj. Po zakończeniu radzieckiej interwencji w 1989 roku, rozpoczęła się wojna domowa. Wygrali oni talibowie, którzy opanowali większą część państwa, zaś w 2001 wkroczyły państwa NATO. Ciekawe jest to, iż nikt nigdy nie wygrał wojny w Afganistanie. Państwo to nie zostało podbite przez króla Macedonii Aleksandra, w XIX wieku nie zrobili tego ani Brytyjczycy, ani Rosjanie. Zaiste ciekawe....

Autor zostawia Państwa z przemyśleniami na temat historii i pozdrawia. Pro dei gratia.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz